logo_vaelljud_ab_2d.jpg
Facebook_icon.svg.png

Manuell betjäning med inbyggd adapter för
rengöring av 45, 78 och LP skivor.