logo_vaelljud_ab_2d.jpg
Facebook_icon.svg.png

Automatisk applicering av vätskan, automatisk rotation under borstning och vakuumsugnings momenten.