logo_vaelljud_ab_2d.jpg
Facebook_icon.svg.png

Ett genombrott för den mångsidiga dubbel-pump RCM skivtvätten med dubbla vätskebehållare. En skivtvätt som automatiskt och växelvis doserar två separata vätskor, under tiden skivan roteras, borstas och vakumsugs.