logo_vaelljud_ab_2d.jpg
Facebook_icon.svg.png

Manuell applicering av vätskan och borstning samt manuell rotering under vakuumsugnings momentet.