logo_vaelljud_ab_2d.jpg

Nitty Gritty Record Master

Nitty Gritty Record Master

Manuell betjäning med inbyggd adapter för
rengöring av 45, 78 och LP skivor.