logo_vaelljud_ab_2d.jpg

Nitty Gritty Fi Models

Nitty Gritty Fi Models

Automatisk applicering av vätskan, automatisk rotation under borstning och vakuumsugnings momenten.