logo_vaelljud_ab_2d.jpg

Nitty Gritty 2.5Fi-XP

Nitty Gritty 2.5Fi-XP Nitty Gritty 2.5Fi-XP

Ett genombrott för den mångsidiga dubbel-pump RCM skivtvätten med dubbla vätskebehållare. En skivtvätt som automatiskt och växelvis doserar två separata vätskor, under tiden skivan roteras, borstas och vakumsugs.