logo_vaelljud_ab_2d.jpg

Nitty Gritty 1.5 & 2.5

Nitty Gritty 1.5 & 2.5

Automatisk rotation under borstning och vakuumsugnings momenten, manuell applicering av vätskan.