logo_vaelljud_ab_2d.jpg

Nitty Gritty 1.0 & 2.0

Nitty Gritty 1.0 & 2.0

Manuell applicering av vätskan och borstning samt manuell rotering under vakuumsugnings momentet.